Βικτωρία και Γιάννης

Φωτογράφος γάμου, καλλιτεχνική φωτογραφία

Κάθε ζευγάρι έχει την δική του ταυτότητα. Μία φωτογραφία γάμου είναι μια σειρά από πολύ προσωπικές επιλογές.